Els nostres servicis de construcció d’infraestructures d’obra civil i edificació són:

 

  • Edificació terciària i residencial
  • Reformes i restauracions del sector terciari i retail
  • Instalacions mecàniques
  • Instalacions frigorífiques
  • Instalacions elèctriques i especials
  • Instalacions sanitàries i de lampisteria
  • Instalacions de protecció contra incendis

PROJECTES

OBRA CIVIL

En timë® projectem qualsevol tipus d’obra siga quin siga el seu tamany. Disposem d’un equip professional que abasta tots els àmbits del projecte.

CLAU EN MÀ

Turnkey Projects

Els projectes clau en mà són el punt central de la nostra activitat. Obres on els enginyers i constructors són la mateixa entitat. Essent el promotor i l’agent els qui intervenen directament . timë® s’encarregarà de concebir, construir i posar en funcionamient el sistema de treball, del suministre de materials i maquinària incloen-t’hi el transport dels mateixos, la realització de les obres civils, la instal.lació, muntatge, posada a punt i funcionament de l’obra projectada.

FRANQUÍCIES​

Fem tot tipus de treballs per a franquiciats siguint les instruccions del manual d’identitat corporativa de la marca adaptant-la a la normativa local vigent.

INTERIORISME

La nostra visió de l’interiorsime està dirigida per el primer premi d’ interiorisme de la Comunitat Valenciana. Només així podem acoseguir projectes innovadors, pensats per a treure-li la major rentabilitat i profit a l’espai.

MANTENIMENT

En timë® realizem el manteniment integral de les instal.lacions: manteniment predictiu, preventiu, conductiu i correctiu conforme a la normativa vigent.

Indústria, xarxes d’alta, mitja i baixa tensió, sistemes de telecomunicacions, centres comercials i d’oci, conservació en edificis públics i centres sanitaris estan entre les nostres especialitats.

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Som especialistes en tots els sistemes de climatització. Portem més de 20 anys oferint les millors solucions en aquest tipus de treballs.

Climatització sector terciari: càmeres frigorífiques, clima en CPD (Centre de Processament de Dades), ventilació, conductes, plantes refredadores, fred industrial i sales blanques.

INSTALACIONES

Instal.lacions específiques amb enginyeria de detall i amb un compromís clar de sostenibilitat.

Instal.lacions mecàniques: Climatització i ventilació, fluïds tèrmics, aire comprimit, detecció i extinció d’incendis, energia solar, tèrmica i biomassa.

Refrigeració Industrial: Refrigeració per a productes i càmeres frigorífiques.

Instal.lacions elèctricas i especials: Mitja i baixa tensió i ill.uminació. Tèrmiques, elèctriques de baixa i mitja tensió, cable estructurat, lampisteria i sanejament, producció d’ACS i Solar tèrmica, telecomunicacions, domòtica i xarxes de distribució d’ AFCH.

CONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓ INTEGRAL O PARCIAL

Tenim la solució més eficaç per a la rehabilitació total o parcial d’edificis i vivendes. Una solució executada amb materials de primeres marques, tant en reformes de façanes, terrasses, àtics, balcons, instal.lacions i interiors.

Tractem de forma eficaç i efectiva tot tipus de patologies i humitats per tal d’ aconseguir una solució definitiva.

Per al desenvolupament dels nostres treballs de rehabilitació disposem de tecnologia d’avanguarda i un equip qualificat. L’única manera d’obtenir resultats inmillorables.

timë® ofereix un servici de projectes a càrrec d’un Arquitecte tècnic o d’un arquitect segons ho requereixi l’obra. Ens encarregarem d’ assessorar-lo de forma legalment i tècnicament en tot moment.

ACCESSIBILITAT

Per a les persones amb discapacitat i les persones majors tenir accessibilitat als espais és una necessitat bàsica que conecta amb drets humans fonamentals com la llibertat de desplaçament, de comunicació o la de gaudir d’una vivenda digna.

Ens encarreguem de tota la gestió i l’execució de l’obra per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en diferents espacis d’actuació, edificis, locals comercials, vivendes, empreses i instal.lacions públiques.

COMUNITAT DE VEÏNS

Els tipus d’obra més comú en comunitats de veïns acostumen a ser: Façanes, cobertes i aconseguir fer les instal.lacions accessibles a determinats espais.

REFORMES

Per a nosaltres, qualsevol projecte, per xicotet que siga, sempre és molt important, amb la mateixa passió que els grans projectes, emprenem totes aquestes xicotetes obres tan necessaries per al manteniment o renovació de viviendes, empreses, edificis, locals comercials, instal.lacions públiques, parkings i naus. Amb el mateix assessorament i tracte que tenen els clients més grans.